2024/2025-о‘quv yili uchun rejalashtirilgan ta’lim yо‘nalishlarining kasbiy (ijodiy) imtihonlar dasturi va baholash mezoni


Ijodiy imtihon talablari va dasturlari

(bakalavriat ta’lim yo’nalishlari uchun, ta’lim shakli – kunduzgi)

1 60211000 San’atshunoslik: sahna va ekran san’ati dramaturgiyasi yuklab olish
2 60211000 San’atshunoslik: kino san’ati tanqidi va tahlili yuklab olish
3 60211000 San’atshunoslik: teatrshunoslik yuklab olish
4 60211000 San’atshunoslik: san’at jurnalistikasi yuklab olish
5 60211100 Aktyorlik san’ati: dramatik teatr va kino aktyorligi yuklab olish
6 60211100 Aktyorlik san’ati: musiqali teatr aktyorligi yuklab olish
7 60211100 Aktyorlik san’ati: qо‘g‘irchoq teatri aktyorligi yuklab olish
8 60211100 Aktyorlik san’ati: estrada aktyorligi yuklab olish
9 60211200 Rejissorlik: kino va televideniye rejissorligi yuklab olish
10 60211200 Rejissorlik: estrada va ommaviy tomoshalar rejissorligi yuklab olish
11 60211200 Rejissorlik: dramatik teatr rejissorligi yuklab olish
12 60211200 Rejissorlik: qo’goirchoq teatr rejissorligi yuklab olish
13 60211300 Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi yuklab olish
14 60210100 Texnogen san’at: kino, televideniye va radio ovoz rejissorligi yuklab olish
15 60210200 Kino-teleoperatorlik yuklab olish
16 60211900 Xalq ijodiyoti: folklor va etnografiya yuklab olish
17 60211900 Xalq ijodiyoti: ashula va raqs yuklab olish
18 60211900 Cholg’u ijrochiligi: xalq cholg’ulari yuklab olish