Ijodiy imtihon talablari va dasturlari

(bakalavriat ta’lim yo’nalishlari uchun, ta’lim shakli – sirtqi)

1 60210100 Texnogen san’at (kino, televideniya va radio ovoz rejissorligi) yuklab olish
2 60210200 Kino-teleoperatorlik yuklab olish
3 60211000 San’atshunoslik (sahna va ekran san’ati dramaturgiyasi) yuklab olish
4 60211000 San’atshunoslik (kino san’ati tanqidi va tahlili) yuklab olish
5 60211100 Aktyorlik san’ati (musiqali teatr aktyorligi) yuklab olish
6 60211100 Aktyorlik san’ati (qo‘g‘irchoq teatri aktyorligi) yuklab olish
7 60211200 Rejissorlik (qo‘g‘irchoq teatr rejissorligi) yuklab olish
8 60211200 Rejissorlik (kino va televideniye rejissorligi) yuklab olish
9 60211900 Xalq ijodiyoti (folklor va etnografiya) yuklab olish
10 60211900 Xalq ijodiyoti (ashula va raqs) yuklab olish

Ijodiy imtihon talablari va dasturlari (ko’zi ojiz abituriyentlar uchun)

1 Tarix fani yuklab olish
2 Ona tili va adabiyoti yuklab olish