2022/2023 О‘QUV YILI UCHUN О‘QUV JARAYONI JADVALI
UZB_UDSMI.pdf

 

TEATR SAN’ATI FAKULTETI

I kurs talabalari uchun

yuklab olish

II kurs talabalari uchun

yuklab olish

III kurs talabalari uchun

yuklab olish

IV kurs talabalari uchun

yuklab olish
KINO, TELEVIDENIYE VA RADIO SAN’ATI FAKULTETI

I kurs talabalari uchun

yuklab olish

II kurs talabalari uchun

yuklab olish

III kurs talabalari uchun

yuklab olish

IV kurs talabalari uchun

yuklab olish
XALQ IJODIYOTI FAKULTETI

I kurs talabalari uchun

yuklab olish

II kurs talabalari uchun

yuklab olish

III kurs talabalari uchun

yuklab olish

IV kurs talabalari uchun

yuklab olish
KUTUBXONA-AXBOROT FAOLIYATI

I kurs talabalari uchun

yuklab olish

II kurs talabalari uchun

yuklab olish

III kurs talabalari uchun

yuklab olish

IV kurs talabalari uchun

yuklab olish
MAGISTRATURA

I kurs talabalari uchun

yuklab olish

II kurs talabalari uchun

yuklab olish