2024-yil 15-mart 2024-yil 15-mart 2023-yil 10-mart №1 2017
RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA KUTUBXONA SOHASI EKOTIZIMI HAMKORLIK, INTEGRATSIYA VA INNOVATSIYALAR (I)
(2024-yil 15-mart)
RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA KUTUBXONA SOHASI EKOTIZIMI HAMKORLIK, INTEGRATSIYA VA INNOVATSIYALAR (II)
(2024-yil 15-mart)
FOLKLOR, TIL VA MADANIYAT MASALALARINI ILMIY О‘RGANISHDA FAN VA INNOVATSIYALAR UYG‘UNLIGI (I)
(2023-yil 19-dekabr)
FOLKLOR, TIL VA MADANIYAT MASALALARINI ILMIY О‘RGANISHDA FAN VA INNOVATSIYALAR UYG‘UNLIGI (II)
(2023-yil 19-dekabr)
2023 2023-yil 18-aprel 2023-yil 10-mart №1 2017
QO’G’IRCHOQ TEATR SAN’ATI: YANGI DAVR VA TRANSFORMATSIYA
(2023)
JADID DRAMALARI POETIKASI VA SAHNALASHTIRISH MASALALARI: MUAMMO VA YECHIMLAR
(2023-yil 18-aprel)
ZAMONAVIY TEATR VA KINO SAN’ATIDA SAHNAVIY HATTI-HARAKAT MASALALARI
(2023-yil 10-mart)
CHOLGʻU IJROCHILIGIDA MUSIQIY TAʼLIM UZVIYLIGINI TAʼMINLASH
(2022-yil 27-aprel)
2022- yil 26-aprel 2022-yil 17-mart 2021-yil 24-aprel 2021- YIL 20-APREL
IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARGA SAHNAVIY XATTI-HARAKAT, PLASTIKA, RAQS FANLARDAN INKLYUZIV TA’LIMNI JORIY ETISH MASALALARI

(2022- yil 26-aprel)

O‘ZBEK MILLIY MADANIYATI VA SAN’ATI TARIXIDA NAVRO‘Z UMUMXALQ BAYRAMINING O‘RNI
(2022-yil 17-mart)
О‘ZBEKISTON XALQ SHOIRI MUHAMMAD YUSUF – VATAN VA MUHABBAT KUYCHISI
(2021-yil 24-aprel)
AKTYORNING KASBIY SHAKLLANISHIDA SAHNAVIY XATTI-HARAKAT: AN’ANAVIY VA ZAMONAVIY USLUBLAR
(2021- yil 20-aprel)