O’ZBEKISTON DAVLAT SAN’AT VA MADANIYAT INSTITUTI TALABALARI QASAMYODI

 

Biz О‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti talabalari safiga qо‘shilar ekanmiz, о‘z bilimimizni mustaqillik g‘oyalari bilan doimo boyitib borishga, ularni О‘zbekiston kelajagi yo’lida sarflashga – Qasamyod qilamiz!
О‘zbekiston Respublikasi Davlat Konstitusiyasi, Respublika qonunchiligi, kadrlar tayorlash milliy dasturi va talim tо‘g‘risidagi qonunlarda kо‘rsatilgan barcha vazifa va burchlarni sidqidildan bajarishga – Qasamyod qilamiz!
Мы клянемся, что наша особая обязанность – придерживаться государственных символов, уважать государственные символы, соблюдать внутренние правила и законы Института!
We sewear to preserve and increase our cultural and material values, to show our commitment to the rich cultural and historical heritage of our people, and to national and universal values as intangible cultural objects!
Mustaqillikni mustahkamlash yo’lida fidokor bо‘lishga, Vatan taqdirini hamma narsadan ustun qо‘yishga, muomala madanyatni yuksak darajada egallashga, kattalarga hurmat, jamoat va obodonlashtirish ishlarida faol ishtirok etishga, oligoximizning har bitta inventirini asrab avaylashga – Qasamyod qilamiz!

image_pdfimage_print