Новые поступления

Tarix soha bо‘yicha

yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Andijon T.: “Uzbekistan Today”, 2015.-344 b.

Mazkur albomda Andijonning saqlanib qolgan me’moriy obidalar va ulardagi bitiklar talqini, yozuv turlari, me’moriy naqshlar tavsifi,yodgorlikning qisqacha tarixi о‘rin olgan. Albomda ma’lumotlar о‘zbek, rus va ingliz tillarida tо‘liq yoritilgan.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar : Xiva . Ichan qal’a. T.:“Uzbekistan Today”. 2015.-352 b.

Xiva О‘zbekistonning qadimiy shaharlar orasida muhim о‘rinni egallaydi. Mazkur turkumdan о‘rin olgan nashr mutaxassislar va keng kitobxonlar ommasiga, turli davrlarda Xorazm va uning sо‘nggi poytaxti Xiva shahri tarixi bilan qiziquvchilarga yetarlicha foydali nashr bо‘lib qoladi.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Qashqadaryo. Shaxrisabz T.:“Uzbekistan Today”. 2016.-344 b.

Mazkur albomda asosan Amir Temur va temuriylar davridagi Ikkinchi madaniy uyg‘onish bilan bog‘liq bо‘lgan Shaxrisabzning eng mashhur yodgorliklari bitiklari taqdim etilgan.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Navoiy T.:“Uzbekistan Today”. 2015.-376 b.

Mazkur kо‘rkam nashr mamlakatning kо‘plab yodgorliklari saqlanib qolgan Navoiy viloyati tarixining turli davrlarini о‘rganishga qiziqqan keng kitobxonlar ommasi uchun qimmatli manba bо‘lib xizmat qiladi.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Toshkent shahri T.:“Uzbekistan Today”, 2016.-472 b.

Ushbu nashrga Toshkent shahri me’moriy obidalaridagi yozma bitiklarning bir qancha noyob namunalari kiritilgan.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Toshket viloyati T.:“Uzbekistan Today, 2017.-352 b.

Toshkent viloyati epigrafikasi haqida taqdim etilayotgan ushbu kitob butun О‘zbekiston bо‘ylab о‘rganilmagan kitoba bitiklarni qamrab oladigan,keyingi turkumda ham ustida ishlash davom ettiriladigan loyiha amalga oshirilishi birinchi bosqichi yakunlarini taqdim etadi.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar:Farg‘ona T.:“Uzbekistan Today ”, 2016.-352 b.

Mazkur nashr orqali Farg‘onaning о‘tmish madaniyatidan xabar beruvchi me’moriy obidalarning deyarli yangidan tiklangan tarixining qisqa shakli,ilk bor ulardagi bitiklar talqini taqdim etilgan.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Buxoro T.:“Uzbekistan Today ”, 2016.-560 b.

Mazkur albomga shaharning asosan Eski shahar qismidagi qadimiy yodgorliklarda saqlanib qolgan nodir tarixiy epigrafik yodgorliklardan bir qismigina kiritilgan.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Samarqand. Shohi Zinda T.:“Uzbekistan Today ”, 2015.-548 b.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Samarqand.Registon T.:“Uzbekistan Today ”, 2015.-380 b.

Ushbu albomlar me’morchilik tarixini о‘rganuvchilar, sharqshunoslar, talabalar, о‘rta asr Samarqand tarixi bilan qiziquvchi barcha kitobxonlar uchun.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Surxondaryo T.: “Uzbekistan Today ”, 2015.-308 b.

О‘zbek xalqining kо‘plab tengi yо‘q milliy merosi orasida Surxondaryo yodgorliklaridagi kitoba bitiklar о‘ziga xos о‘rin tutadi. Taqdim etilayotgan bitiklarning aksariyat qismi ilk marotaba tarjima qilingan va nashr etilmoqda.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar:Namangan T.:“Uzbekistan Today ”, 2015.-360 b.

Mazkur albomga Namanganning qator mahobatli yodgorliklaridagi bitiklar viloyat tarixida ilk marotaba tadqiq etilib,ilmiy muomalaga kiritilgan.Asrlar qa’ridan bizgacha yetib kelgan me’moriy yodgorliklar, majmualar va qabrtosh bitiklaridagi husnixatning о‘ziga xos betakror uslubi viloyat tarixining hali ochilmagan sahifalaridan darak beradi.


yangi adabiyot О‘zbekiston obidalaridagi bitiklar: Qoraqalpog‘iston T.:“Uzbekistan Today ”, 2015.-268 b.

Taqdim etilayotgan turkum yirik loyihaning birinchi bosqichi yakunlarini о‘zida mujassam etgan.Kitob- albom о‘zbek,qoraqalpoq,rus,ingliz tillarida.