“Vokal” kafedrasi
Сайт янги лойхасига ўтиш

   2012 yildan xozirgi kungacha kafedraga professor SH. T. Pirmatov mudirlik qilib kelmoqda. 

  Yillar mobaynida professor-о‘qituvchilar tomonidan juda kо‘plab , “Nixol” mukofoti sovrindorlari: I. Saidumarov, YO. Mirzajonov, A. Soliyev, S. Annaqulova, F. Jumaniyozova, D. Qurbonova, S. Saidbekova, M. Raimjonov, “Eldido” guruxi qatnashchilari D. Xakimov, E. Xushvaqtov, D. Gaffarovlarni aytib о‘tish mumkin. 

vokal 01    Xozirgi kunda kafedrada ustozlardan - О‘zbekistonda xizmat kо‘rsatgan artist, О‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi B. Lutfullayev, professorlar Q. T. Mirzaev , SH.T. Pirmatov , dotsentlar E. Raximov, O. Vasilchenko; katta o’qituvchilar R. Allanbayev, D. Malikova, M. Xodjaeva, F. Mansurbekova, S. Muzafarova, R. Ismoilov; O’qituvchilar L. Kryukova D. Uzoqov, D. Yuldosheva, A. Yuldosheva, A. Tkachenko, O. Alimbekovalar ijodiy faoliyat kо‘rsatib kelmoqdalar. 

  Xonandalik san’ati musiqa san’atida muxim о‘rin egallaydi. Milliy xususiyatlarni ochib berishga yо‘naltirilgan, xonandalik va aktyorlik maxoratlarini о‘zida mujassamlagan ijrochilik san’ati nafaqat maxsus kasb egalari, balki keng jamoatchilik uchun ham qiziqarlidir. Kafedrada musiqali drama, drama va kino, estrada, qо‘g‘irchoq va kasbiy ta’lim aktyorligi talabalariga vokal fanidan, Unda qо‘shiq, musiqali drama va operalardan ariya va duetlar, romanslar professional darajada mahorat bilan kuylash о‘rgatilinadi. Bu fanning asosiy maqsadi: vokal san’ati vositasida bо‘lajak aktyorlarning estetik va badiiy didlarini tarbiyalash, ularni ovoz qо‘yish malakalari bilan qurollashtirish, badiiy ijrochilik maxoratini о‘stirish, ularni о‘zbek, rus va boshqa qardosh xalqlari, shuningdek chet el kompozitorlarining yaratgan nodir durdona asarlari bilan tanishtirib, professional uslubda kuylash malakalarini shakllantirshdir. 

 vokal 02“Vokal jamoalariga raxbarlik” yo’nalishi boyicha quydagi fanlar: “Dirijyorlik”, “Dirijyorlik amaliyti”, “Jamoa ijrosiga moslashtirish”, “Xor solfedjiosi”, “Xor partiturasini o’qish”, “Vokal ansamli”, “Estrada ansambli”, “Vokal jamoalari bilan ishlah uslubiyoti”, “Mtaxxassilikka kirish” dan taxsil beriladi. Bu fanlarning asosiy maqsadi bo’lajak xor va vocal ansambllari raxbarlariga dirijyorlik, kuylash san’ati, qo’shiqlarni xor yoki ansambllarga moslashtirish, jamoalar bilan professional ishlashda kerakli bo’lgan bilim va ko’nikmalarni o’rgatishdir. 

  Vokal kafedrasi О‘zbekiston davlat Konservatoriyasi, Nizomiy nomli Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, O’zbekiston Madaniyat va sport vazirligi qoshidagi Badiiy ijodiy jamoalar birlashmasi, Estrada sirk kolleji, Madaniyat kolleji, Y. Rajabiy nomli musiqa kollejlari bilan xamkorlikda konkurs va konsertlar о‘tkazib turadi. 

vokal 03    “Vokal” kafedrasida faoliyat kо‘rsatgan va xozirgi kunda ishlab kelayotgan profeyesor-о‘qituvchilar tomonidan barcha yuqorida ta’kidlab o’tilgan fanlarni yanada takomillashtirish maqsadida bir qator о‘quv qо‘llanma va maqolalar yaratilib kelinmoqa. Ulardan : 

2008 yil - «Boburshox» - о‘quv qо‘llanma professor B. A. Lutfullayev 

2008 yil “Taqdir” о‘quv qо‘llanma dotsent G.S. Xalbayeva. 

2008 yil - «Yakkaxon xonandalik» - о‘quv qо‘llanma dotsent SH.T. Pirmatov 

2008 yil “Yakkaxon qо‘shiqchilik” Dotsentlar N.Qaxxorov , Y.Murodov. 

2008 yil “Vokal sanati asoslari” о‘quv qо‘llanma asoslari dotsent N.Qaxxorov, katta о‘qituvchi Q. Ayubov. 

2008 yil "Kichik bolalar bilan ishlash metodikasi" o’quv qo’llanma professor Q.T. Mirzaev. 

2008 yil Umumta’lim maktablarda musiqa o’qitish metodikasi o’quv qollanma katta o’qituvchi Xodjaeva.M. 

2009 yil “Tо‘da” о‘quv qо‘llanma professor B.A. Lutfullayev 

2010 yil "Xavoskorlik xori bilan ishlash metodikasi" professor Q.T. Mirzaev. 

2011 yil “Yakkaxon qо‘shiqchilik” darslik professor v.b. SH.T Pirmatov. 

2010 yil F.G‘. Mansurbekova “Xor sol’fedjiosi” о‘quv qо‘llanma. 

2011 yil -“Xonandalik sanati” darslik Professor v.b. Pirmatov Sh.T. 

2011- yil “Vokal texnikasi asoslari” о‘quv uslubiy qо‘llanma professor v.b. SH.T. Pirmatov. 

2011 yil “Ayollar ovozi uchun estrada aktyori guruxi talabalariga” 1-qisim dotsent G.S. Xalbayeva. Katta о‘qituvchi Z.Nosirova. 

2011 yil “Yakkaxon qо‘shiqchilik” о‘quv qо‘llanma dotsent A.Mallaboyev. 

2011 yil “Estrada qо‘shiqlar” о‘quv qо‘llanma” о‘quv qо‘llanma о‘qituvchi D. Malikova , о‘qituvchi D.Umarov.

2012 yil Musiqa nazariyas. Garmoniya xammualliflikda o’quv qollanma katta o’qituvchi M. Xodjaeva.