O`qiv rejalari
Сайт янги лойхасига ўтиш

BAKALAVRIYAT TA'LIM YO`NALISHLARI UCHUN
Yo`nalish shifri Ta'lim yo`nalishi nomi Yuklash
5111000 + 5151600 Kasb ta’limi: Xalq ijodiyoti (vokal ijrochiligi) O`quv rejani yuklash
5111000 + 5151600 Kasb ta’limi: Xalq ijodiyoti (cholg‘u ijrochiligi) O`quv rejani yuklash
5150200 San’atshunoslik (sahna va ekran san’ati dramaturgiyasi) O`quv rejani yuklash
5150200 San’atshunoslik (teatrshunoslik) O`quv rejani yuklash
5150300 Aktyorlik san’ati (qо‘g‘irchoq teatri aktyorligi san’ati) O`quv rejani yuklash
5150300 Aktyorlik san’ati (estrada aktyorligi san’ati) O`quv rejani yuklash
5150300 Aktyorlik san’ati (dramatik teatr va kino aktyorligi ) O`quv rejani yuklash
5150300 Aktyorlik san’ati (musiqali teatr aktyorligi ) O`quv rejani yuklash
5150400 Rejissyorlik (televideniye va radio rejissyorligi) O`quv rejani yuklash
5150400 Rejissyorlik (dramatik teatr rejissyorligi) O`quv rejani yuklash
5150400 Rejissyorlik – (estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi) O`quv rejani yuklash
5151400 Texnogen san’at (kino, televideniye va radio ovoz rejissyorligi) O`quv rejani yuklash
5151500 Kino-teleoperatorlik O`quv rejani yuklash
5151600 Xalq ijodiyoti (ashula va raqs) O`quv rejani yuklash
5151600 Xalq ijodiyoti (folklor va etnografiya) O`quv rejani yuklash
5151600 Xalq ijodiyoti (cholg‘u ijrochiligi) O`quv rejani yuklash
5151700 Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish O`quv rejani yuklash
5610400 Ijtimoiy-madaniy faoliyat O`quv rejani yuklash
MAGISTRATURA MUTAXASSISLIKLARI UCHUN
Mutaxassislik shifri Mutaxassislik nomi Yuklash
5A150201 Teatr san’ati O`quv rejani yuklash
5A150203 San’at nazariyasi va tarixi (sahna va ekran san’ati dramaturgiyasi) O`quv rejani yuklash
5A150301 Aktyorlik san’ati (estrada aktyorligi san’ati) O`quv rejani yuklash
5A150301 Aktyorlik san’ati (drama teatri va kino aktyorligi san’ati) O`quv rejani yuklash
5A150401 Rejissyorlik (estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi) O`quv rejani yuklash
5A150401 Rejissyorlik (televideniye va radio rejissyorligi) O`quv rejani yuklash
5A151401 Ovoz rejissyorligi (kino, televideniye va radio ovoz rejissyorligi) O`quv rejani yuklash
5A151501 Kinooperator O`quv rejani yuklash
5A151502 Teleoperatorlik O`quv rejani yuklash
5A151601 Xalq ijodiyoti (cholg‘u ijrochiligi) O`quv rejani yuklash
5A151601 Xalq ijodiyoti (ashula va raqs) O`quv rejani yuklash
5A151601 Xalq ijodiyoti (folklor va etnografiya) O`quv rejani yuklash
5A151701 Madaniyat va san’at sohasi menejmenti O`quv rejani yuklash
5A610401 Madaniyatshunoslik O`quv rejani yuklash