2019 YIL 27 MARTDA FALSAFA DOKTORI (PHD) ILMIY DARAJASINI OLISH UCHUN HIMOYA:

2019 YIL 27 MARTDA FALSAFA DOKTORI (PHD) ILMIY DARAJASINI OLISH UCHUN HIMOYA:

1. Ismoilov Anvar Hamdamjonovich 17.00.02 – Teatr san’ati: Kino san’ati. Televideniye ixtisosligi bо‘yicha “Zamonaviy о‘zbek rejissurasi muammolari (mustaqillik davri)” mavzusi bо‘yicha. Ilmiy rahbar: Tulyajodjayeva Muxabbat Turabovna – san’atshunoslik fanlari doktori, professor.
2. Yakubov Baxtiyor Choriyevich 17.00.01 – Teatr san’ati ixtisosligi bо‘yicha “Zamonaviy о‘zbek dramaturgiyasi va uning sahnaviy talqini (1991-2016 yy.)” mavzusida san’atshunoslik fanlari bо‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishi. Ilmiy rahbar: Bayandiyev Teshaboy Bayandiyevich – san’atshunoslik fanlari doktori, professor.

O`zDSMI Axborot Xizmati

image_pdfimage_print